Naturvård / Skogsvård

Hem / Våra tjänster / Naturvård/skogsvård


trädbeskärning-bg

Naturvård / Skogsvård / Landskapsvård

Naturvård; bevarande utav natur eller specifika element därav, ursprungliga landskap, kulturhistoriska landskap, rödlistade arter både i flora/fauna och biodiversitet.

Naturvård i en stad fyller många viktiga funktioner, hjälper till med biodiversitet, mångfald, fångar in CO₂, filtrerar luftföreningar, mikroklimat, och så vidare. Samt att det kan ha en viktig funktion som fritidsområden, landskapsvård och i detaljplanering utav bostadsområden. De här gröna ytorna kan också bidra med produktion i form av virke, nötter, bär och koloniträdgårdar.

För framtida trivsel är det viktigt att dessa gröna pärlor i bebyggda områden sköts på rätt sätt. Först och främst är det viktigt att bibehålla och skydda de värden som finns och hitta vägar att bygga upp de sociala, ekologiska och landskapets estetiska värden. Vi kan igenom många års erfarenhet ifrån bland annat Nederländerna hjälpa er med detta.

Skogsvård har också många funktioner och ser väldigt olika ut på grund av alla olika mål som finns och blandningen därav. Vissa skogar har en strikt ekonomisk funktion, sedan finns det skog som är viktig för friluftslivet och sist men inte minst skydd av den biologiska mångfalden. Idag gäller det för många tätortsnära skogar att hitta en balans i allt detta och se till att det blir en multifunktionell skog.

Landskapsvård där vi kan bidra med vår kunskap i en del av det arbetet som skall utföras. En utav byggstenarna i landskapsvård som ofta är mångfacetterad är att synliggöra, bevara och utveckla olika miljöerna. Ofta i odlingslandskapet men det kan också återfinnas i städerna. Som ett exempel fick vi leverera och montera ett fågelskådartorn till Länsstyrelsen i Skåne län som ni hittar i Bjärred vid Lödde åns mynning. Samtidigt grävdes det för att hjälpa grodor och vadarfåglar.

Vi har igenom åren fått utföra en rad uppdrag åt olika kommuner, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Vill ni veta var det finns vacker natur som vi har fått nöjet att sköta eller där ni kan promenera och grilla är ni välkomna att kontakta Patrick.

rut-avdrag-logo

Nyttja rutavdrag

När du anlitar oss för trädvård så har du möjlighet att få rutavdrag. Det innebär att du har chansen att få ett rabatterat pris på arbetskostnaderna, på vissa utav våra tjänster. Du kan läsa mer om rutavdrag, och vad det innebär på skatteverkets hemsida.