RÖJNING / STUBBFRÄSNING  
 

Röjning av träd utförs i det flesta fall med hjälp av klättringstekniken för att undvika skador på mark, vegetation, staket eller dylikt.

Vi tar ner alla träd, storlek eller placering har ingen betydelse.

Ifall så önskas kan vi köra bort allt avfall som tillkommer vid röjningen.

Stubbfräsning utförs med en maskin som har en bredd på 88cm. Vilket innebär att vi kan köra den genom nästan alla portar, som i det flesta fall är 90cm.

Maskinen körs på 3 hjul och följer med på släpet. På så sätt kan vi utföra hela arbetet, nedtagning av trädet, bortkörning av avfallet och fräsning av stubbe eller stubbar. I vissa fal kan vi även plantera ett nytt träd på samma stället på samma dag.