TRÄDVÅRDSPLAN, PLANTERING  

TRÄDVÅRDSPLAN

En långsiktig och kostnadseffektiv trädvård börjar inte med plantering. Den börjar med en trädvårdsplan. Ni kan använda planen för att bygga upp ett friskt trädbestånd med låga kostnader.
I trädvårdsplanen finns allt som behövs att vårda alla träd. Gamla, monumentala träd finner en plats men också träden som blir planterade nästa år.

Trädvård är ett långsiktigt arbete.

PLANTERING

Nya träd, Ni kan välja nästan vilken sort som helst i nästan vilken storlek som Ni vill ha det. Kontakta oss. Vi har fler kontakter så att vi kan försörja Er anläggning.
Vi är specialiserade i en storlek större träd med en diameter över 10cm.

Plantera träd är mer än bara gräva ett hål och plantera trädet. I de flesta fall behöver det pålar. Ni har rätt, pålar, det är omöjligt att hålla trädet rakt upp med bara en påle! En sak som tillkommer med användning av pålar är materialen som vi fäster trädet med. Det finns olika material, vi tycker att "bilbälten" är det bästa. Två pålar med två band är det bästa, ett band fäster vi i toppen av en påle. På så sätt förebygger vi skador på trädet.

Med små träd är det bra att använda pålar som är i knähöjden, vid plantering av träd med jordklot försöker vi förankra under marken. Det ser liten bättre ut, plantering med 10 träd ger 20 pålar!

Vi har möjligheten att plantera alla träd för Er. Vi planterar med 3-års garanti eller 5-års eftersorg. Det innebär att träd som dör på grund av vårt fel blir återplanterade med träd av samma storlek som finns redan på plats.


OMPLANTERING

Vid (nya) byggprojekt eller omstrukturering av terrängen är de möjligt att det finns träd i vägen. Röjning är en option men en bättre lösning är att omplantera det. Säkert i fall där trädet är karakteristiskt för omgivningen som det finns i. På en annan plats kommer trädet bättre fram, har bättre framtid för sig eller är inte i vägen för byggnaden.
Jämför med vård av personer som har blivit lite äldre.

Omplantering är inte bara plocka trädet från platsen var det finns nu, gräva ett hål och plantera det igen. Det finns behov av sakkunnighet, det finns olika metoder och olika maskiner. För återväxt av trädet är de nödvändigt att trädet blir omplanterat med en så stort jordklot som möjligt. Vi har erfarenhet med omplantering av såväl unga som stora träd.

Igen, kontakta oss för bättre upplysningar angående Ert specifika fall, varje träd är nämligen unikt!