Som professionella arborister beskär vi Era trädvårdskostnader.

Det vore utan värde om jag inte började med en påminnelse, i mina ögon den förnämste och viktigaste av alla, efter att ha studerat träd med så mycket omsorg och mödan och efter att ha utlärd hur man odlar/vårdar träd på bästa sättet. Sanningen är: det är omöjligt att få fina träd ifall man inte älskar dem. Det är nämligen inte bara jordens fruktbarhet, inte gödselns mängd, inte trädets fina placering som gör att träd växer, men kärleken och ömsamheten av ägaren som gör att det blir ett fint, vackert, livligt och starkt träd.
 

Ryd Trädgårda
332 91 Gislaved

tel. 0371-50577
fax. 0371-50578

mobiltelefonnummer
Patrick Postma 070-6580677

e-postadress: info@tehdaspuu.com


Vidare till företagspresentation

Leverans / Plantering
av nästan alla trädslag utav en storlek större + 5 års trädvårdskontrakt + återplanteringsgaranti med träd utav samma storlek som befintliga.
(Gäller endast vid leverans + plantering gjord av Tehdaspuu)

Trädvård / Beskärning
av alla träd, såväl unga som gamla genom klättring.

Röjning
av alla träd, i alla situationer, genom klättring.

Fräsning av stubbar.

Konsultering.

Trädvårdsplanering.
Speciellt viktigt och ekonomiskt för de som har många träd att vårda i bebyggd miljö, grönytor och alléer.

Nyhet !!
Första företaget i Sverige som levererar träd med transponder !

Kontakta oss för information

Vår kundrelation växer som ett träd.