TRÄDVÅRD / BESKÄRNING  
 
Vi fördelar trädvård i olika delar;
        - standard trädvård,
        - kronstabilisering,
        - beskärning av unga träd,
        - beskärning av gamla träd.

STANDARD TRÄDVÅRD

Arbetet utförs med klättringstekniken med dubbellina och speciella trädklättringsselar. Vi använder motorsåg och handsåg.
Metoden är säker och effektiv. Det finns inget behov av stora tunga maskiner eller liftar.
Stora grenar firar vi ner med lina så att det inte blir skador i gräsmatta, staket, hus eller vägar.
På detta sätt kan vi komma in i trädet, inspektera hela kronan och så får ni ett dokument som är bevis att trädet är inspekterad. Viktigt för försäkring, ring oss om Ni har problem med detta, vi hjälper till.

Standard trädvård innebär att vi tar bort "felplacerade", korsande, skavande, svaga, farliga, sjuka och döda grenar.

Döda grenar som har en diameter över 2,5 centimeter tar vi bort på en gång. Åtgärden bidrar till en bättre säkerhet för människor, rörelsen och fastigheter.
I de flesta fall handlar det om stora, monumentala träd. Vi beskär såna träd i fall det finns ekonomisk och biologisk motivering för detta. Det kan bli så att ekonomi spelar ingen roll men trädet är/mår för dåligt. I så fall aviserar vi att fälla trädet och plantera ett nytt, om så önskas på exakt samma plats och med en större storlek.

KRONSTABILISERING

Viktigt! Med en kronstabilisering räddar man inte trädet. Det enda vi gör är att försäkra oss så att trädet inte kan förorsaka stor skadegörelse.

Här gäller också att vi utför denna verksamhet med klättringstekniken. Vi förankrar oss på olika ställen så att vi kan gå igenom alla punkter snabbt och säkert, för montering av en kronstabilisering.
Skavskydd och gummidämpare placerar vi runt stammarna för att inte skada trädet. Det innebär också att det finns inget större behov av att kontrollera bandet på grund av trädets tillväxt.
Med hjälp av denna metod kan vi sätta i en kronstabilisering på rätt höjd och vinkel.
Det finns nämligen stora krafter i trädet !!
Åtgärderna, standard trädvård ingår alltid. I nästan alla fall innebär placering av sådana saker att grenar och toppen måste blir reducerad för att avlasta vikten på grenarna. Årlig kontroll av trädet och inbyggnaden är ett måste.

BESKÄRNING AV UNGA TRÄD

Beskärning av unga träd börjar redan på vår trädodling. Fortsättning följer efter plantering och upphör när trädet har blivit så stort att det inte finns problem med trafiken, fastigheter eller dylikt.

Om Ni köper ett träd kan det vara så ungt att alla grenar Ni ser är "tillfälligt". Det vill säga att alla grenar försvinner efter flera år på grund av att dom sitter för lågt. Det gäller speciellt för träd som är/blir planterade i gator, parker eller platser där det finns trafik/fastighet.
Det finns tre regler; tidigt, ofta och små ingrepp.
Om Ni följer desa regler har trädet en frisk och säker framtid för sig.
Och inte på sista raden, Ni förhindrar att stora kostnader kommer när åtgärderna har uteblivit och trädet är stort och gammalt. Eller Ni är för sent ute och trädet måste röjas, bara efter har nått en fjärdedel av livslängden.

BESKÄRNING AV GAMLA TRÄD

Det finns många träd som har blivit för stora för byggnader, trafiken eller dylikt. Vi åtgärdar träden till största delen under sommaren eller hösten. Då är det lättast för oss att se problemets karaktär. Vid kronreducering som vi kallar det för, ingår alltid standard trädvård. Vi måste gå igenom hela träden för reduceringen ändå.
Träd med nedsatt vitalitet kan blir reducerat eller gallrat i kronan så att trädet skall få nya grenar och friska löv så att Ni kan planera för ett utbyte. Kanske det finns ett större träd i kommunen som vi kan återplantera med.

Ett annat exempel av behovet av beskärning av gamla träd är på en kyrkogård. Man gräver för djupt bredvid trädet för att bygga en stenmur och kapar av rötter. I så fall kan en kronreducering tillsammans med en krongallring hjälpa trädet att återhämta sig.
Sen kan vi hjälpa till med injecering av näringsmedel för trädet.
Här i kyrkogården är ingreppet för stort för trädet, asken klarar sig inte efter grävningsarbete och tas ned. Stubbfräsningen utförs och plantering sker i nästa planteringssäsong.